ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κάντε κλικ στις παρακάτω ενότητες για να κάνετε εξάσκηση στα γραμματικά φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας!

Τα μέρη του λόγου σε βιβλιαράκι

Ουσιαστικάφρούτα και λαχανικά (παιχνίδι μέσω ανάγνωσης), σχολικά αντικείμενα(τρίλιζα),

Επίθετα: χρώματα

Ρήματα, επίθετα και ουσιαστικά

Παρατατικός

Ενεστώτας & Παρατατικός

Aόριστος

Ορθογραφία Αορίστου

Ενεστώτας-Παρ-Αόρ

Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος 1

Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος 2

Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, Στιγμιαίος και Εξακολουθητικός Μέλλοντας . Φύλλα εργασίας.

-αινω, παρουσίαση κι εξάσκηση

-αινω ,  -ενω στον Ενεστώτα, Παρατατικό και Αόριστο -παιχνίδι

-ωνω  -ιζω, παρουσίαση κι εξάσκηση

-ωνω στον Ενεστώτα, Παρατατικό και Αόριστο -παιχνίδι

-ίζω στον Παρατατικό και Αόριστο -παιχνίδι

-ώνω, ίζω στον Ενεστώτα, Αόριστο και Παρατατικό-παιχνίδι

Ρήματα σε -ώ, -ώνω, -ίζω, -αίνω σε 4 χρόνους: Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο, Στιγμιαίο και Εξακολουθητικό Μέλλοντα. Εμπεριέχεται παρουσίαση και διαδραστικό παιχνίδι.

Προστακτική  Ενεστώτα κι Αορίστου, παρουσίαση κι εξάσκηση

Θέμα και κατάληξη

Οι χρόνοι σε χρονογραμμή Eνεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, Στιγμιαίος και Εξαλολουθητικός Μέλλοντας. Οι 5 χρόνοι παρουσιάζονται σε χρονογραμμή με χρονικό επίρρημα. Δεν παρουσιάζεται το όνομα του χρόνου, μπορεί να γίνει προφορικά.

Αγώνας ποδοσφαίρου σε 7 χρόνους: Ενεστώτα, Παρατατικού, Αoρίστου, Στιγμιαίου  κι Εξακολουθητικού Μέλλοντα, Παρακειμένου , Υπερσυντέλικου.

H Κοκκινοσκουφίτσα, Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, Υπερσυντέλικος.

Σώσε τον Έλληνα από τον καρχαρία!  8 χρόνοι, 2 φωνές, 1 έγκλιση

O καλύτερός μου φίλος : Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Περιγραφή προσώπου.

Παραμύθια: Διάβασε ή άκου ένα παραμύθι  με  εικόνες

%d bloggers like this: