ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαδραστικά παιχνίδια

Λέξεις Κλειδιά

MULTIPLICATION- Πολλαπλασιασμός

DIVISION – Διαίρεση

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ (Ε΄Δημοτικού)

GAMES

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αριθμοί και πράξεις

Εξισώσεις

Λόγοι – Αναλογίες

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Μερήσεις- Μοτίβα

Γεωμετρία

παιχνίδι: βρίσκω περίμετρο και εμβαδό, εμβαδά γεωμετρικών σχημάτων

%d bloggers like this: