ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα γεγονότα της ιστορίας παύουν να είναι αριθμοί και άγνωστες λέξεις. Παίρνουν πρόσωπα και κίνηση και εξελίσσονται σε μαγευτικές ιστορίες. Πώς;

Kάνοντας κλικ στον τίτλο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο κεφάλαιο εικονογραφημένο, με σκοπό να βοηθηθεί η μνήμη αλλά και η θετική διάθεση των παιδιών απέναντι στο μάθημα της ιστορίας. Το παιδί μπορεί να δει το μάθημα όσες φορές του χρειάζεται, μέχρι να μπορεί να πει τις προτάσεις πριν εμφανιστούν. Οι εικόνες είναι οδηγός. Συμπεριλαμβάνονται και διαδραστικά παιχνίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μίνι-διασκεδαστικά τεστ ή ευχάριστες επαναλήψεις με σκοπό την εμπέδωση της ύλης αλλά κυρίως την ευχαρίστηση του παιδιού κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  1. Οδύσσεια παρουσίαση
  2. διαδραστικό παιχνίδι    
  3. (σελ.82-83) παιχνίδι   
  4. (σελ.87) παιχνίδι  
  5. (σελ.89) παιχνίδι
 Εικόνα1                                                                   

 Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – σχεδιαγράμματα

Κεφ. 1: H κάθοδος των Δωριέων

Κεφ.2:  Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

Κεφ.3:  H ποίηση κι η θρησκεία των Ελλήνων

Κεφ.4 : H τέχνη και η γραφή, διαδραστικό παιχνίδι

Κεφ.5: Οι νέες αποικίες των Ελλήνων

Κεφ.6: Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα

Κεφ.7:  Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες

Kεφ.8: Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής

Κεφ.9: Τα γράμματα

Kεφ.10: Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα

Κεφ.11: Σπάρτη: Η ζωή στην Πόλη

Κεφ. 12: Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

Κεφ. 13: Oι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος.

Κεφ.14: Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία

Κεφ. 15: To περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ.Ασίας

Κεφ. 16: O περσικός κίνδυνος

Κεφ. 17: Η μάχη των Θερμοπυλών,    video

Κεφ. 18: H ναυμαχία της Σαλαμίνας

Κεφ. 19: Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης

Κεφ. 2o: H Aθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη

Κεφ. 21: Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή

Kεφ. 22: Η καθημερινή ζωή κι η εκπαίδευση των Αθηναίων

Κεφ. 23: O “χρυσός αιώνας της τέχνης”              

Κεφ. 23: Διαδραστικό παιχνίδι                                                              

Κεφ. 24: H Aθήνα γίνεται “σχολείο της Ελλάδας”

Κεφ. 24: Διαδραστικό παιχνίδι 

Κεφ. 25: Ο Πελοποννησιακός πόλεμος: αιτίες και αφορμή

Κεφ. 26: Αιτίες και αφορμές του πολέμου (2)

Κεφ. 27:   Η ηγεμονία της Σπάρτης,    άσκηση

Κεφ.28:  Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία

Kεφ.29:  Η ηγεμονία της Θήβας

Kεφ.30: H Μακεδονία, μία νέα ελληνική δύναμη.

Κεφ.31: O Μέγας Αλέξανδρος  καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο,      Η  ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κινούμενα σχέδια

Kεφ.32: H πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας.  Aνάγνωση του κλασσικού εικονογραφημένου “Ο Μέγας Αλέξανδρος”

Kεφ.33: O θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου

Κεφ.34: Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται,   άσκηση

Κεφ.35: O Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου,   άσκηση

Κεφ.36: H καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνιαάσκηση 1,  άσκηση 2

Κεφ.37: Oι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνιαάσκηση 1,  άσκηση 2

Κεφ.38: Το ρωμαϊκό κράτος άσκηση 1,  Nτύσε το Ρωμαίο στρατιώτηΈλληνες και Ρωμαίοι-clipart

Κεφ.39: H Kαρχηδόνα συγκρούεται με τη Ρώμηάσκηση

Κεφ.40: H υποταγή του ελληνικού κόσμουάσκηση 1, άσκηση 2,

Ρωμαίοι

 Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

 1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους Η Ρώμη το 320 μ.Χ.

3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη εικονικό σπίτιΚολοσσαίο

Επανάληψη 

Quiz

Β. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης , Kωνσταντινούπολη

8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και ∆υτική

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι ∆ήμοι

11.  H καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, παιχνίδι 1, παιχνίδι 2, ερωτήσεις-απαντήσεις

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Επανάληψη

Quiz

Γ. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

14. Οι ∆ήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

Επανάληψη

Δ΄ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

17.  Οι γείτονες των Βυζαντινών.

18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες.

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες.

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους.

22.  Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους.

Επανάληψη

Quiz

Ε΄. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται.

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς.

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών.

27. Η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη

Quiz

ΣΤ΄. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

 28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.

29.  Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία.

30.  α)  Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.

30.  β)  Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης.

31. Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγο.

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή.

Επανάληψη-α΄μέρος

Quiz- α΄μέρος

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη.

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα.

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.

36. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.

Επανάληψη- β΄μέρος

Quiz- β΄μέρος

Ζ΄. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

37. Η βυζαντινή Κύπρος.

38. Η διπλωματία των Βυζαντινών.

39. Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία.

40. Η βυζαντινή τέχνη.

41. Η παιδεία στο Βυζάντιο.

42. Η γλώσσα των βυζαντινών.

Ερωτήσεις- Απαντήσεις των ενοτήτων

 ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

Εξώφυλλο του:  Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων για την ΣΤ' Δημοτικού του 1974 Το βιβλίο Ιστορίας του 1974  – διαδραστικές ασκήσεις      

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ   (μέσα 15ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ   ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ   (1821-1830)
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

homo

Α΄ Γυμνασίου

Κεφ.1: Η παλαιολιθική κι η μεσολιθική εποχή

Kεφ.2: Oι νόμοι του Χαμουραμπί

Β΄ Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα – ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμησχεδιάγραμμα

2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι., σχεδιάγραμμα

3. Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία, σχεδιάγραμμα

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του, σχεδιάγραμμα

2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717):

Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ι. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟN ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

ΙΙ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Η εξάπλωση των Αράβων

2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)

Ι. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ

1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ’ και η αυγή της Νέας Εποχήςσχεδιάγραμμα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους2η παρουσίαση, σχεδιάγραμμα

5. Η Βυζαντινή Εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας

6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους

7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων

ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία

2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους «δυνατούς»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)

Ι. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ

1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)

2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών

II. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη

ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους

2. Η Άλωση της Πόλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

2. Βυζαντινή Γραμματεία

3. Επιστήμη και Τεχνολογία

4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Ι. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ (5ος–10ος αι.)

1. Οι συνέπειες της μετανάστευσης των γερμανικών φύλων για την Ευρώπη

2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του

3. Η φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη

ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές (11ος–15ος αιώνας)

2. Ο ρόλος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των μοναστηριών στην οργάνωση της ζωής
κατά τον Μεσαίωνα

%d bloggers like this: