ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ε΄ Δημοτικού

Κάντε κλικ πάνω στην παραπάνω εικόνα για να βρείτε τα παραμύθια που βοηθούν στην απομνημόνευση.

A΄ Ενότητα: Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου
O χάρτης
Τα είδη χαρτών  , Πολυχάρτης Ελλάδας, Εξάσκηση
Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα
Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα, Η κλίμακα στο χάρτη,
Προσανατολισμός, Εξάσκηση

Όλη η ενότητα, Quiz

B΄ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας
Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας
Η θέση της Ελλάδας
Οι ακτές της Ελλάδας , Η διώρυγα της Κορίνθου, Γεωγραφικοί όροι της θάλασσας, Φύλλο εργασίας,

Quiz

Οι θάλασσες της Ελλάδας , φύλλο εργασίας
Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας
Η ζωή στα νησιά
Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας
Τα βουνά της Ελλάδας ,εξάσκηση
Οι πεδιάδες της Ελλάδας
Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες
Η έννοια του κλίματος – Διαφορές καιρού και κλίματος
Το κλίμα της Ελλάδας
Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Οι ποταμοί της Ελλάδας , Quiz, Τα μέρη του ποταμού
Οι λίμνες της Ελλάδας , Οι λίμνες της Ελλάδας 2, εξάσκηση, Quiz
Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Η βλάστηση της Ελλάδας

Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας
Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης
Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης , σεισμοί, ηφαίστεια
Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας

Γ ΄ Ενότητα: Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας
Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία
Ο πληθυσμός της Ελλάδας
Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας
Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
Οι πόλεις της Ελλάδας , Quiz
Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Οι νομοί της Ελλάδας , Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία-Ήπειρος-Ιόνιο, Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος, Αιγαίο-Κρήτη
Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα
Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα
Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας
Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα
Οι Yπηρεσίες στην Ελλάδα
Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δ΄ Ενότητα: Ελληνισμός εκτός συνόρων
Κύπρος: το φυσικό περιβάλλον
Κύπρος: το ανθρωπογενές περιβάλλον
Ο ελληνισμός της διασποράς
Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες

ΣΤ΄ Δημοτικού

Ενότητα Α

Η γη ως ουράνιο σώμα

Κεφ. 1o : Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης,  κινούμενα σχέδια, εξάσκηση

Κεφ. 2o : Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παρά­λληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Κεφ. 3o : Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης , εξάσκηση

Κεφ. 4ο : Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και νύχτα

Κεφ. 5ο : Η περιφορά της ΓηςΟι εποχές

Κεφ. 6o : Το ηλιακό μας σύστημα – Σελήνη – Quiz 1, Quiz 2

Επανάληψη1Επανάληψη2

Ενότητα Β

Κεφ. 7o : Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών, Παιχνίδια: Ήπειροι, Ωκεανοί, Θάλασσες, Ήπειροι και ωκεανοί.

Κεφ. 8ο : ­Οι ωκεανοί και οι θάλασσεςπαιχνίδι

Κεφ. 9ο : Η ατμόσφαιρα, φαινόμενο του θερμοκηπίου

Κεφ. 10ο : Οι κλιματικές ζώνες της Γης, το κλίμα της γηςσπίτια με βάση το κλίμα, ζώνες, οι εποχές κι οι ακτίνες τού ήλιου , παιχνίδι

Κεφ. 11o : Οι ζώνες βλάστησης, παιχνίδι

Κεφ. 12ο : Το ανάγλυφο της Γης

Κεφ. 13ο : Οι μεγάλες οροσειρές και οι μεγάλες πεδιάδες

Κεφ. 14ο : Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι λίμνες της Γης

Κεφ. 15ο : Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων, εξοικονόμηση νερου-παχνίδια

Κεφ. 16ο : Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων, εφαρμογές, οι σεισμοι στην Ελλάδα, διάβρωση

Κεφ. 17ο : Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

QUIZ:  Κεφ. 12- 17, σταυρόλεξο 7-11, σταυρόλεξο 12-17, Επανάληψη1, Επανάληψη 2

Ενότητα Γ

Κεφ. 18o : Η καταν­ομή του πληθυσμού στη Γη

Κεφ.19o : Οι γλώσσες και οι θρησκείες

Κεφ. 20ο : Η ζωή των ανθρώπων στην έρημο

Κεφ. 21o : Η ζωή των ανθρώπων στις πολικές περιοχές

Κεφ. 22ο : Η ζωή στα τροπικά δάση

Κεφ. 23ο : Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

σταυρόλεξο 18-23

Ενότητα Δ

Κεφ. 24ο: Η θέση της Ευρώπης

Κεφ. 25ο: Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

.Κεφ. 26ο: Ο κατακόρ­υφος διαμελισμός της Ευρώπης, παιχνίδι

Κεφ. 27ο: Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Κεφ. 28ο: Η χλωρίδα και η πανίδα – Η βλάστηση της Ευρώπης

Κεφ. 29ο: Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης, παιχνίδι, quiz

Κεφ. 30ο: Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

Κεφ. 31ο: Αξιοθέατα – μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

Κεφ. 32ο: Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Κεφάλαιο 33ο: Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Επανάληψη, Πεδιάδες και οροσειρές της Ευρώπης και της Ασίας, Quiz

  • Ασία

Κεφ. 34ο: Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας, θάλασσες, χερσόνησοι

Κεφ. 35ο: Τα κράτη της Ασίας

Κεφ. 36ο: Οι κάτοικοι της Ασίας

Quiz

  • Αφρική

Κεφ. 37ο: Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

Κεφ. 38ο: Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

Quiz

  • Βόρεια Αμερική

Κεφ. 39ο: Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Κεφ. 40ο: Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

Κεφ. 41ο: Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής

  • Νότια Αμερική

Κεφ. 42ο: Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

Κεφ. 43ο: Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής

Πεδιάδες και οροσειρές της Αμερικής , Quiz

  • Ωκεανία

Κεφ. 44ο : Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

Κεφ. 45ο : Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας

Πεδιάδες και οροσειρές στην Αφρική και στην Ωκεανία, Quiz

 

%d bloggers like this: